A.L.A.T. van der Weijden Nij Beets

De Ripen 4, 9245VG Nij Beets

0512- ... Toon nummer


Bangma Nij Beets

Kanaelwei Noard 12, 9245VK Nij Beets

0512- ... Toon nummer


Hoefsmederij G. v.d. Meulen Nij Beets

Tolhekbuurt 5, 9245HX Nij Beets

0512- ... Toon nummer


K. van der Molen Nij Beets

Krume Swynswei 13, 9245HC Nij Beets

0512- ... Toon nummer


Maatschap de Jong Nij Beets

De Ripen 19, 9245VG Nij Beets

0512- ... Toon nummer


Maatschap H. en L. van der Molen Nij Beets

Janssen-Stichting 14, 9245VJ Nij Beets

0512- ... Toon nummer


Mts M., S. en P. Vries Nij Beets

Domela Nieuwenhuisweg 39, 9245VB Nij Beets

06-20 ... Toon nummer


A. Poppinga Nij Beets

Domela Nieuwenhuisweg 98-A, 9245VD Nij Beets

0512- ... Toon nummer


Sj. van Houten Nij Beets

Kanaelwei Noard 42, 9245VK Nij Beets

06-12 ... Toon nummer


W.H. Nijsingh Nij Beets

De Ripen 15, 9245VG Nij Beets

06-51 ... Toon nummer


Bouma pleats Nij Beets

De Ripen 13, 9245VG Nij Beets

0512- ... Toon nummer


T. Meter Nij Beets

Geawei 20, 9245HA Nij Beets

0512- ... Toon nummer


K. Kooi Nij Beets

Swynswei 31, 9245HG Nij Beets

0512- ... Toon nummer


M. Weststeijn - Stienstra Nij Beets

Geawei 24, 9245HA Nij Beets

0512- ... Toon nummer


C. Kuperus Nij Beets

Domela Nieuwenhuisweg 97, 9245VD Nij Beets

06-25 ... Toon nummer


Maatschap Dijkstra Nij Beets

Geawei 7, 9245HA Nij Beets

0512- ... Toon nummer


Maatschap F. Brouwer en U. Brouwer Nij Beets

Domela Nieuwenhuisweg 98, 9245VD Nij Beets

0512- ... Toon nummer


S. Bergsma Nij Beets

Geawei 16, 9245HA Nij Beets

0512- ... Toon nummer


Oan 't Kanael Nij Beets

Kanaelwei Noard 10, 9245VK Nij Beets

06-39 ... Toon nummer


Mts Kouterik-Haagsma Nij Beets

De Ripen 20, 9245VG Nij Beets

06-16 ... Toon nummer


Maatschap A. Nicolai en B. Nicolai-Frankena Nij Beets

Kanaelwei Noard 8, 9245VK Nij Beets

0512- ... Toon nummer


Mts. Zwaagstra Nij Beets

Janssen-Stichting 12, 9245VJ Nij Beets

0512- ... Toon nummer


A. Hoekstra Nij Beets

Kanaelwei Sud 10, 9245HD Nij Beets

0512- ... Toon nummer


Maatschap K. en A. Stoker Nij Beets

Swynswei 30, 9245HG Nij Beets

0512- ... Toon nummer