T.Dijkstra Easterein

Meilahuzen 3, 8734GV Easterein

0515- ... Toon nummer


S.S. Hiemstra Easterein

Skippersbuorren 19, 8734GT Easterein

0515- ... Toon nummer


S. & G. Bouma Easterein

Wynserdyk 53, 8734GB Easterein

0515- ... Toon nummer


S. Feenstra Easterein

Skrok 3, 8734HG Easterein

0515- ... Toon nummer


S.J. Strikwerda Easterein

Skrok 5, 8734HG Easterein

06-50 ... Toon nummer


WA en K.Engelsma-Burghout Easterein

Skrok 2, 8734HG Easterein

0515- ... Toon nummer


Schapenhouderij Romsicht Easterein

Wynserdyk 55, 8734GB Easterein

0515- ... Toon nummer


Melkveehouderijbedrijf Bonnema Easterein

Meilahuzen 5, 8734GA Easterein

0515- ... Toon nummer


Strikwerda Maatschap S en Sj

Skrok 5, 8734HG Easterein

05153 ... Toon nummer